بلاگ

سلسله نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی: محمدحسین صفارهرندی

در ایـن جلسـه کـه از جنـاب آقـای صفارهرندی دعوت شـده بـود، در رابطه با مدیریـت در عرصـه ی رسـانه و فرهنـگ تجربیاتی مطـرح شـد کـه بـرای مدیـران رسـانه ای بسـیار کارآمـد و مفیـد فایـده بود، اگـر بخواهیـم آنها را دسـته بندی کنیم به شـرح زیـر خواهند بود:

  • تیم مدیریتی: متخصصان-غیرمتخصصان
  • منابع مالی: کنترل و سختگیری(انقباض)-اعتماد(انبساط)
  • برنامه ریزی: متمرکز و ستادی-غیرمتمرکز و خودمختار
  • استراتژی کلان(مخاطب): خودی-خاکستری-غیرخودی
  • استراتژی کلان (تولید): خالص و ناب-ترکیبی-زرد
  • تمرکز: بر گروههای مرجع-بر محوریت نیروهای جدید
  • اثرگذاری سریع-پراکندهسازی
  • فرایند تولید ابزار-تولید خاص و مؤثر

که درباره هریک از آنها توضیحات و تجربیاتی از طرف ایشان مطرح شد. وی همچنین در رابطه با حوزه فرهنگ گفت: حوزه فرهنگ دیر به نتیجه میرسد کسانی که به دنبال نتایج سریع هستند باید این مسأله را فراموش کنند. ویدررابطه با مدیران فرهنگی اضافه کرد: یک مدیر فرهنگی باید گاهی وقتها به این صورت تجربه کند، برود و طرف دیگر کار را ببیند چه چیزی نیاز هست همان را خودش برآورده کند. لازم نیست همه کارشان این باشد، ولی این کار را هم انجام دهند. فعال فرهنگی فقط نباید ریاست را بلد باشد باید به اجزای کارش شناخت داشته باشد.

تصاویر

درباره سلسله نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی

مدیریت دانش، به معنی در دسترس قرار دادن نظام‌مند اندوخته‌های علمی و تجربی، از راهبردهای بسیار مهم در سازمان‌های پیشرو است. از عمده راهکارهای این راهبرد، انتقال دانش است که یکی از رایج‌ترین ابزارهای آن کارگاه‌های تجربه نگاری است.از عمده ضعف‌های دستگاه‌های فرهنگی کشور، وجود شکاف بین دوره‌های مدیریتی و انباشت نشدن تجربیات است. هدف کارگاه‌های تجربه نگاری برای مدیران، استفاده آن‌ها از تجربه‌های و چالش‌های مشابه و کسب الگوهایی برای مواجه شدن با مسائل جدید در حوزه مدیریتی خودشان است. به عبارتی در کارگاه انقال تجربه، با مبنا قرار دادن یک مساله مشخص، فرد صاحب تجربه، شرایطی را ترسیم می‌کند که می‌بایست از بین گزینه‌های محتمل تصمیم گرفته شود و شرایط ذکر شده باید به گونه‌ای باشد که احتمال تکرار همین شرایط در آینده را بدهیم تا از این طریق دانش حل مساله در حوزه مورد نظر منتقل شود.

یکی از آسیب‌های جدی که در کارگاه‌های تجربه نگاری رایج است، تبدیل شدن کارگاه به جلسه خاطره گویی است به گونه‌ای که مدیری که قصد انتقال تجربه را دارد صرفاً به ذکر خاطراتی چند از دوران تصدی خود می‌پردازد و در نهایت تجربه‌ای هم منتقل نمی‌شود. برای جلوگیری از این آسیب، تدابیری در نظر گرفته شده، از جمله این که قبل از برگزاری کارگاه جلسه‌ای با حضور مدیر ارائه دهنده کارگاه و مسئولان برنامه ریزی کارگاه برگزار می‌شود و در آن جلسه محورهای بحث و اهداف برگزار کنندگان از کارگاه مطرح می‌شود و از ارائه دهنده تقاضا می‌شود تا ارائه خود را طبق موضوعات و محورهای مورد توافق در جلسه آماده کند و از سوی دیگر سرفصل‌های ذکر شده پیش برگزاری کارگاه به مدیران داده می‌شود تا روی آن تأمل کنند و سؤالات و تجربیات مشابه خود را در کارگاه مطرح کنند.

موضوعات کارگاه‌های تجربه در حوزه‌های تخصصی مدیران سازمان‌ها برگزار می‌شود. این دوره‌ها با محوریت انتقال تجارب مدیریتی در حوزه موضوعات مهمی از جمله فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، تأمین نیروی انسانی کارآمد در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، نقش ساختارهای نظارت و ارزیابی در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، همگرایی درون سازمانی و راهبردهای هم افزایی درونی (ستادی) در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، همگرایی برون سازمانی و راهبردهای هم افزایی بیرونی (ستادی)، راهبردهای توانمندسازی، بسترسازی و بسترشناسی در سازمان‌های هنری و رسانه‌ای، خودگردانی اقتصادی و بازاریابی (توزیع و پخش) در حوزه محصولات هنری و رسانه‌ای  برگزار می‌شود.

اخبار, گزارش‌ها, نشست‌ها و همایش‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *