معاونت آموزش عمومی

ماموریت
گسترش و هدایت مؤسسات آموزشی
تدوین متون آموزشی
تربیت اساتید جوان:
۱- جمع‌آوری و منظم‌سازی اطلاعات موجود از مربیان جوانِ مستعد.
۲- مرتب‌سازی موضوعات با اولویت و پرکاربردتر در حوزه آموزش‌های عمومی.
۳- شناسائی مربیان توان‌مندتر برای تحقیق و تدریس در موضوعات دارای اولویت.

 

اقدامات معاونت آموزش‌های عمومی

  • دفتر حلقات: تشکیل و حمایت از ۲۰ حلقه

عناوین بعضی از حلقات
مطالعات اجتماعی ایران * روایت خوانی * مطالعات نظام‌سازی در اندیشه شهید صدر* غرب شناسی* تاریخ معاصر ایران(دوره پهلوی) * تاریخ اسلام * تعلیم و تربیت * فلسفه علم * حلقه مطالعات اقتصادی شورای عالی انقلاب فرهنگی * حلقه مطالعات علوم سیاسی شورای عالی انقلاب فرهنگی * حلقه مطالعات حقوق شورای عالی انقلاب فرهنگی * حلقه مطالعات مدیریت شورای عالی انقلاب فرهنگی * حلقه مطالعات روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی * حلقه مطالعات علوم تربیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی * حلقه مطالعاتی زنان * حلقه مطالعاتی دین و سرمایه داری * حلقه مطالعاتی فناوری * پارادایم‌های تربیت دینی * مطالعات زیست جنسی در ایران * متن خوانی مطالعات اجتماعی * حلقۀ متون ادبیات * حلقه متن خوانی متون سنتی اندیشه * حلقه یادگیری فنون ترجمه

 

  • برگزاری اردوهای آموزشی

اردوی تهران
موسسه حیات مازندران
موسسه مهراب خوزستان
اردوی شیراز و اصفهان: موسسه مهر شیراز
اردوی کاشان: موسسه متا اصفهان

 

  • دفتر تولید متون

تاریخ انبیاء عروج مشرقی: عطالله بیگدلی
آموزش احادیث اصول کافی: آقای قوی البنیه و خانم نوری پور

 

  • حمایت محتوایی و پشتیبانی جهت تقویت دوره‌های تخصصی

بنیاد حیات (بابل)
مؤسسة متا (اصفهان و کاشان)
مؤسسه راوی (قم)
مؤسسه راز(اصفهان)
مؤسسه موقف(تهران و شیراز؛ علوم پایه و پزشکی)
دوره عهد
تهران مؤسسة هاتف(خواهران)
کانون جنبش نرم افزاری(دانشگاه تهران، علامه و قم)
دانشگاه امام صادق ع والعصر
مؤسسة مهر(شیراز)
طرح ولایت طلاب(قم)
مؤسسة گذار(قم)
مؤسسة میقات(دانشکدة علوم اجتماعی تهران)
کانون غرب پژوهی(مشهد)
مؤسسه مهراب(خوزستان)
دوره فلسفه علوم اجتماعی(دانشکده علوم اجتماعی تهران)
مؤسسه هنگامه خرد
مؤسسه صدق
مؤسسه عتا (علوم تمدن اسلامی)