کارگروه هنر 

کارگروه هنر با هدف تعمیق و توسعهٔ کیفی و کمی هنر انقلاب اسلامی تشکیل شده و نیل به این هدف را از مسیری آموزشی دنبال می‌کند.

بدین منظور، کارگروه ابتدا آسیب‌شناسی و مسئله‌یابی در هنر انقلاب اسلامی را مد نظر قرار داده و سپس با اولویت‌بندی فهرست مسائل و آسیب‌های این حوزه، تمرکز خویش را بر مسئله کانونی ناظر به تولیدکنندگان آثار قرار می‌دهد؛ چه این‌که در میان مسائل و آسیب‌های اولویت‌دار در هنر انقلاب اسلامی، موارد مربوط به غیرهنرمندان، همانند مدیران و سازمان‌ها و امکان‌های مالی و فنی، نیز وجود دارد که از دستور کارگروه خارج است.

ترسیم و تنظیم یک مسیر آموزشی و پرورشی برخاسته از آسیب‌شناسی پیش‌گفته، مرحلهٔ بعدی مأموریت کارگروه است تا بدین ترتیب، در رفع برخی آسیب‌ها و نیل به کیفیتی بالاتر در هنر انقلاب اسلامی، مشارکتی جدی داشته باشد. البته اجرای برنامهٔ آموزشی فوق، به توسعهٔ کمی هنرمندان انقلاب اسلامی نیز کمک خواهد کرد و طیفی از توانمندی‌ها و تولیدات مرتبط را به منصه ظهور خواهد رسانید.

هم‌اینک کارگروه هنر با عنایت به سطح گستردهٔ مخاطبان سینما و تلویزیون و اثرگذاری بیشتر این دو بر هنرهای نمایشی، به‌ویژه فیلم و سریال، متمرکز شده و برنامه‌ریزی برای سایر مدیوم‌های هنر انقلاب را به مرحلهٔ بعد از راه‌اندازی مدرسهٔ هنرهای نمایشی موکول کرده است.

گفتنی است این کارگروه از آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ با مدیری دکتر مهدی همازاده ابیانه شکل گرفته است.