معاونت آموزش تخصصی

ماموریت‌ها
مسئله‌شناسی و رسیدن به فرم‌های آموزشی برای حل مسائل کانونی ذیل کارویژه‌های مشخص شده برای معاونت؛ «هنر و رسانه»، «فضای مجازی » و « فرهنگ و تربیت»
برگزاری دوره‌های آموزشی اختصاصی و بهره‌مندی از توان علمی و ایده‌های تخصصی اساتید هیئت علمی جوان دانشگاه‌ها
گردآوری و داوری ایده‌های آموزشی و پژوهشی برجسته در حوزه‌های موضوعی معاونت آموزش‌های تخصصی از پژوهشگران صاحب ایده در میدان عمل

فعالیت‌های معاونت آموزش‌های تخصصی
۱. کارگروه‌های آموزشی و پژوهشی
فعال کردن کارگروه‌­های تخصصی ذیل موضوعات « هنر و رسانه»، « فضای مجازی » و « فرهنگ و تربیت»
کارگروه­‌ها با طی مراحل پژوهشی از مفهوم شناسی مسئله و راه­‌های مسئله­‌شناسی آغاز می­‌کنند و ایده‌های حل مسئله پیرامون هر یک از این چالش‌ها را گردآوری و داوری می‌کنند و در نهایت به فرایندهای یادگیری و آموزشی وارد می‌سازند.

۲. درسگفتارهای علوم انسانی
برگزاری درس­گفتارهای علوم انسانی با هدف بهره‌­مندی از توان علمی اساتید جوان و صاحب ایده در حوزه‌های تخصصی و مختلف علوم انسانی
ورود به چالش­های اساسی حوزه فرهنگ و اندیشه با ساز و کارهای آموزشی و ایجاد بستری برای ارائه‌ی ایده‌ها و گفتگوی صاحبنظران برای بهبود وضعیت موجود

۳. رویدادهای ایده‌پردازی
گردآوری و صورت بندی ایده­‌های پخته شده پژوهشگران متخصص در حوزه­‌های مد نظر معاونت
نزدیک کردن تجربه­های عملی با صورت بندی مشخص به ایده­های علمی
ارائه ایده­‌های مطرح شده در قالب طرحنامه‌های آموزشی و اجرای آن