آموزش‌های عمومی

معاونت آموزش عمومی، فعالیت‌های خود را با اهدافی همچون؛ «گسترش و هدایت مؤسسات آموزشی»، «تدوین متون آموزشی» و «تربیت اساتید جوان» به پیش می‌برد.

آموزش‌های تخصصی

مسئله‌شناسی و رسیدن به فرم‌های آموزشی برای حل مسائل کانونی ذیل کارویژه‌های «هنر و رسانه»، « فضای مجازی » و « فرهنگ و تربیت» از ماموریت‌های اصلی معاونت آموزش‌های تخصصی است

دفتر پژوهش

تهیه بسته‌های آموزشی پشتیبان برای اسناد سیاستی آموزش و تربیت و بررسی، تجربه‌نگاری و سیاست‌گذاری آموزش مهمترین محورهای فعالیت دفتر پژوهش است.

آخرین دوره‌های آموزشی

یکی از فعالیت‌های اصلی موسسه آموزشی و پژوهشی اشراق، برگزاری دوره‌های آموزشی است. این دوره‌ها، با همکاری بخش‌های مختلف موسسه و همچنین با همکاری مراکز و نهادهای آموزشی برگزار می‌شود.

مشاهده تمامی دوره‌های آموزشی

انتشارات

انتشارات موسسه اشراق از سال ۱۳۹۲ تاکنون آثاری به زیور طبع آراسته است. در این بخش می‌توانید فایل الکترونیک برخی از این آثار را دریافت کرده و از معرفی آثار جدید اطلاع پیدا کنید

بیشتر

حلقات

مؤسسه اشراق در سال ۹۶ بر آن شده است که از حلقات و گروه های مباحثه ای که در حوزه عمومی جبهه فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی در حال مطالعه و مباحثه هستند حمایت نماید. در این بخش می‌توانید فهرست این حلقات و اطلاعات مختصری از آن‌ها را ملاحظه کنید.

بیشتر

مراکز و مؤسسات همکار

مؤسسه اشراق در طول سالیان گذشته در حوزه آموزش های عمومی با دوره های فراوانی همکاری علمی و اجرائی داشته است؛ این دوره‌ها موضوعات متنوعی را مورد بررسی و بحث قرار داده‌اند که خود گنجینه ای از تجربیات و تاریخی از موضوعات آموزشی است. این بخش، به معرفی موسسات همکار می‌پردازد.

بیشتر

نشست‌ها و همایش‌ها

برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های اصلی موسسه آموزشی و پژوهشی اشراق است که بخش‌های مختلف موسسه در برگزاری آن مشارکت دارند.

پژوهش آموزش

تهیه بسته‌های آموزشی پشتیبان برای اسناد سیاستی آموزش و تربیت و بررسی، تجربه‌نگاری و سیاست‌گذاری آموزش مهمترین محورهای فعالیت دفتر پژوهش است. در این بخش، بعضی از خروجی‌های دفتر پژوهش را می‌توانید ملاحظه کنید.

ثبت‌نام دوره‌های آموزشی

د این بخش می‌توانید به صورت اینترنتی برای ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی موسسه اشراق، اقدام کنید.